Brandon Bays och Resan

Denna sida berättar om hur Resan och Resanterapi som terapeutisk metod kom till. Övrig information, inklusive hur du hittar en terapeut, hittar du i menyn ovan.

Brandon Bays skapade metoden Resan (the Journey) efter att ha genomgått en djupt personlig inre resa. Hennes berättelse i boken Resan handlar om hur hon kunde läka fysiskt först efter att ha hittat kärnfrågor i sitt liv som hon dittills inte tagit itu med och gjort sig fri ifrån.

Brandon berättar om hur hon under många år hade arbetat med alternativ terapi, NLP (mental träning), personlig utveckling med mera. Nu använde hon all sin kunskap i en jakt på tiden, utan att veta hur hon skulle lyckas och genom att följa sin inre röst. Under resans gång föll flera bitar på plats och Brandon såg nya samband. Hon upptäckte att en ouppklarad händelse från hennes barndom var orsaken till hennes sjukdom. När Brandon med hjälp av NLP-processer klarat upp det minnet och dessutom förlåtit, kunde kroppen börja läka sig själv.

Så småningom kunde Brandon Bays sammanfatta och strukturera sina upptäckter till en terapeutisk metod som kallas Resanterapi (Journey Therapy) som gjort det möjligt för tusentals människor världen över att befria sig från emotionellt och fysiskt lidande. Läs mera om Brandon, Resanterapi och The Journey på thejourney.com.

Boken Resan beskriver Brandon Bays arbete och vägen till läkning. Den beskriver dessutom de två grundläggande Resanprocesserna, den emotionella och den fysiska. Med en god vän kan du använda metoden direkt ur boken. Vill du ha professionell hjälp med Resanterapi av en Resanterapeut är du välkommen att kontakta oss.

.