Vad är Resan, vad är Resanterapi?

Resanterapin har utvecklats av Brandon Bays och hennes bok "Resan" beskriver både metoden och hur den kom till. Resanterapins utgångspunkt är att känslominnen har stor betydelse för både psykisk och fysisk hälsa. Terapeuten hjälper klienten med att hitta undangömda känslominnen (sorg, ilska, övergivenhet, oro m m) eller undertryckta känslor, arbeta sig igenom dessa känslor och till sist göra upp med de händelser som har med minnena att göra. Förlåtelse är ett nyckelinslag i processen.

Hur fungerar Resanmetoden - hur går det till?

Metoden, som bygger på sambandet mellan instängda känslor och ohälsa, handlar om att låta hjärnan vila en stund och fokusera på känslorna. Som klient sitter du ner och blundar. Terapeuten lotsar dig inåt till känslor och till minnen som hör ihop med känslorna. Med en välutvecklad metodik tar du hand om det som kommer upp, reder ut, löser upp, får insikt och samtalar, för att till sist kunna förlåta. 

Terapeuten lotsar dig hela tiden och du står själv för alla insikter, samtal och handlingar. 

En session tar mellan 1-4 timmar, den är fristående och har en början och ett avslut. Beroende på person och komplexitet tar den olika lång tid.

Ackrediterade Resanterapeuter:

.